Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)

23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

60.011

0

60.011

‒ 90

59.921

3.283

3.804

‒ 139

‒ 7.019

          

Uitgaven

59.046

0

59.046

‒ 90

58.956

3.283

3.804

‒ 139

‒ 7.019

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

1 Meteorologie en seismologie

42.326

0

42.326

‒ 90

42.236

283

‒ 196

‒ 139

‒ 19

Bijdragen aan agentschappen

38.986

0

38.986

‒ 90

38.896

283

‒ 196

‒ 139

‒ 19

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

38.986

0

38.986

‒ 90

38.896

283

‒ 196

‒ 139

‒ 19

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

3.340

0

3.340

0

3.340

0

0

0

0

Contributie WMO (HGIS)

940

0

940

0

940

0

0

0

0

Contributie ECMWF (HGIS)

2.400

0

2.400

0

2.400

0

0

0

0

          

2 Aardobservatie

16.720

0

16.720

0

16.720

3.000

4.000

0

‒ 7.000

Bijdragen aan agentschappen

16.720

0

16.720

0

16.720

3.000

4.000

0

‒ 7.000

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

16.720

0

16.720

0

16.720

3.000

4.000

0

‒ 7.000

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De wijzigingen in de Eerste suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Licence