Base description which applies to whole site
+

2.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 125,1 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 338,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 22,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van € 338,2 miljoen worden met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

 • Programma Hoofdwegennet Vervanging & Renovatie (- € 81,2 miljoen): Onder andere veroorzaakt door A12 IJsselbruggen (- € 43,1 miljoen): Een vertraging van fase 1 (ontwerpfase) heeft plaatsgevonden in het twee-fasen proces. Van Brienenoordbrug (- € 5 miljoen): Een achterstand die is ontstaan door de contractering van bepaalde opdrachten. N99 Kooybrug (- € 8,6 miljoen): De definitieve gunning zal in 2022 plaatsvinden. Intell Wegkantsys (- € 10 miljoen): Een vertraging heeft plaatsgevonden tijdens het vervangen van de wegkantkasten, waardoor er minder verplichtingen zijn vastgelegd. Het restant van ‒ € 14,5 miljoen is het saldo bij projecten met een afwijkingen kleiner dan € 1 miljoen.

 • Geluid-Weg (- € 20,6 miljoen): Een deel van de toegekende budgetten kon niet vastgelegd worden in 2022.

 • Schiphol/Amsterdam-Almere (- € 12,4 miljoen): De vaststellingsovereenkomst is vertraagd.

 • A4 Haaglanden – N14 (- € 7,3 miljoen): De overeenkomst is ongetekend door provincie Zuid-Holland als gevolg van het demissionair kabinet.

 • A1 Apeldoorn-Azelo (- € 8,3 miljoen): De aankopen van vastgoed en gevelisolatie schuiven door naar 2022.

 • A2 Vonderen-Kerensheide (- € 7,2 miljoen): De voorbereidende werkzaamheden schuiven door naar 2022 (PM RWS – voor dit project spoedwegverbreding 3,2 binnen 7,2 mln mist de toelichting).

 • Projecten Spoedwet Wegverbreding (- € 7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door vertragingen.

 • Innovatie A58 (- € 5,6 miljoen): De uitgaven van de werkzaamheden met betrekking tot de Innovatiestrook en Verzorgingsplaats 2.0 worden vastgelegd in 2022.

 • A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (- € 4,9 miljoen): Door het afwachten van het oordeel van de Raad van State met betrekking tot de stikstofaanpak van de ViA15 worden de verplichtingen doorgeschoven naar latere jaren.

 • Aflossing Tunnels (- € 6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van eerder vastgelegde bestellingen.

 • A15 Maasvlakte-Vaanplein (- € 2,6 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door minder werkzaamheden binnen de periode 2026-2031.

 • Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 2,4 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de bijstelling van areaalgegevens.

 • Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A6 Almere (- € 2,2 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door een indexering die lager uitvalt door effectherfinanciering.

 • A24 Blankenburgverbinding (- € 61,5 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst met betrekking tot het aanbrengen hitte werende bekleding in 2022.

 • N18 Varsseveld (- € 3,5 miljoen euro): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de vertraging van de contractaanpassing met betrekking tot beplanting en grondaankopen.

 • A16 Rotterdam (- € 42,7 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het afhandelen van kosten voor hitte werende bekleding en Covid-19. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.

 • Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Badhoevedorp-Holendrecht (Amstelveen) (- € 1,8 miljoen). De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst in 2022.

 • A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 61,3 miljoen): De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van de Financial Close naar 2023.

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

 • Tijdelijke tolheffing (€ 14,4 miljoen): Dit betreft een verplichtingenschuif teneinde de opdracht aan de RDW in het kader van Tijdelijke Tolheffing te kunnen vastleggen. Na afronding van de uitvoeringstoetsen is het van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de tolheffing op de Blankenburgverbinding om vaart te houden.

 • A27 Houten-Hooipolder (€ 10 miljoen): De gunning van meerjarige contracten met betrekking tot communicatie en projectbeheersing schuift door naar 2022.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 36,1 miljoen).

Uitgaven

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 33,9 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

 • Vervanging en Renovatie-programma (- € 17,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het te laat of niet ontvangen van afrekeningsfacturen. Dit speelt bij projecten Van Brienenoordbrug (- € 3 miljoen), 3B systemen (- € 2,6 miljoen), A12 IJsselbruggen (- € 1,8 miljoen), onderzoeken Vervanging en Renovatie (- € 1,4 miljoen), N3 (Randweg Dordrecht) (- € 1,2 miljoen) en Suurhoffbrug (-€1 miljoen).

 • Intelligentie Wegkantsystemen (- € 15 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitrol dan verwacht.

 • Rijnlandse Boezemwater (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het verschuiven van uitvoering van restpunten naar 2022.

 • Rozenoordbrug (- € 2,8 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de latere uitvoering dan gepland.

 • Het saldo van Vervanging en Renovatie-programma: (- € 1 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van het gereserveerde budget naar 2022 die niet meer benodigd was in 2021.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

12.03 Realisatie

De verlaging van € 40,6 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

 • De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door vertraging bij de realisatie van vastgoedaankopen. Dit speelt bij de projecten A15 Ressen (- € 6 miljoen) en A58 Innova (- € 2 miljoen).

 • A27 Ring Utrecht (- € 2 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (-€ 2 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de vertraging bij het verleggen van kabels en leidingen.

 • A9 Badhoevedorp (- € 6 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door een meevaller die nog verdeeld wordt onder de deelnemende partijen.

 • Programma Geluid (- € 14 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door de nieuwe uitvoeringsopdrachten die niet meer in 2021 opgestart kunnen worden.

 • A16 Rotterdam en A44 Haaglanden (- € 2,7 miljoen): De lagere realisaties worden met name veroorzaakt door klimaat gerelateerde circulaire maatregelen waardoor er meer voorbereidingstijd benodigd is.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 5,9 miljoen).

12.04 Geïntegreerde Contractvormen

De verlaging van € 50,7 miljoen bij Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

 • Tunnel de Noord (- € 3,4 miljoen): Er komen minder voertuigpassages waardoor er minder afgedragen hoeft te worden aan de opdrachtnemer.

 • A14 Blankenburgverbinding (- € 2,2 miljoen): Een aantal posten zijn niet meer in 2021 afgerond en schuiven door naar begin 2022.

 • N18 Varsseveld (- € 3.9 miljoen): De kosten voor beplanting en grondzaken zijn niet meer afgewikkeld in 2021 en zullen in 2022 afgerond worden. Tevens is er sprake van vertraging van een nadeelcompensatie omdat er bezwaar is aangetekend tegen het voorstel.

 • A16 Rotterdam (- € 17,5 miljoen): De gemaakte kosten voor Covid-19 door de opdrachtnemer is niet meer afgewikkeld in 2021. Dit geldt tevens voor de afrekening inzake verlegging Kabels en Leidingen. De extra kosten zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd, wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd.

 • A12/A15 Ressen (- € 16,7 miljoen): Dit is het onderhandelingsresultaat met de opdrachtnemer-DBFM t.b.v. WVSO II.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 7 miljoen).

Ontvangsten

Er zijn € 22,6 miljoen minder ontvangsten gerealiseerd.

 • De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het doorschuiven van projecten naar 2022 doordat een aantal bijdragen voor deze projecten niet zijn ontvangen. Het betreft de projecten Praktijkproef Amsterdam (- € 2 miljoen), Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: A9 Holendrecht-Diemen (Gaasperdammerweg) (- € 26,9 miljoen), en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15 Ressen) (- € 2,2 miljoen) waarbij de EU-subsidie niet is ontvangen in 2021.

 • Programma Aansluitingen (- € 6,6 miljoen): De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een tegenvaller.

Daartegenover staan er hogere ontvangsten bij:

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 16,3 miljoen): De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een snellere betaling van de regio-partners, met betrekking tot de voortgang van het project.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1,2 miljoen).

Licence