Base description which applies to whole site

2.2 Kabinet van de Koning

Toelichting

De onderuitputting bij het Kabinet van de Koning is € 259.000. De materiële uitgaven van het Kabinet van de Koning zijn lager dan oorspronkelijk begroot. Dit is met name veroorzaakt door lagere uitgaven dan verwacht in het kader van de verbetering van de Informatiehuishouding en de invloeden van COVID-19, zoals lagere woon-werk reiskosten en dienstreizen.

Licence