Base description which applies to whole site

2.4 Artike 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 49,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 46,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Verplichting

Bij het DBFM project de Afsluitdijkis € -39 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer en de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.

Uitgaven

4.02 GIV/PPS

De extra kosten zijn betaald tlv de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd. wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie

Bij het DBFM project de Afsluitdijk is € -42 miljoen niet tot realisatie gekomen, omdat de afhandeling van het dossier hydraulische randvoorwaarden niet heeft geleid tot een overeenkomst met de opdrachtnemer, de covid-19 claim van de opdrachtnemer naar beneden is bijgesteld en doordat facturen te laat zijn ontvangen, dan welk de nodige docuimenten hierbij ontbraken. Daarnaast wordt € -7 miljoen doorgeschoven naar 2022. De extra kosten COVID-19 zijn betaald ten laste van de risicoreservering. Nu deze extra kosten worden gecompenseerd wordt de risicoreservering weer gecorrigeerd middels deze saldo mutatie.

Licence