Base description which applies to whole site

2.5 Beleidsartikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 51,9 miljoen verlaagd. Dit bedrag is hoger dan bij de uitgaven vanwege de garantieverplichtingen. Er is per saldo voor € 12,7 miljoen minder aan garantieverplichtingen aangegaan.

Uitgaven

Het budget wordt met € 42,5 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Subsidies

Op het instrument subsidies worden de uitgaven met € 2,2 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een overlopende verplichting op het budget van de Zelftesten van € 1,5 miljoen. Deze middelen zijn reeds toegevoegd aan het jaar 2022 via de vierde Incidentele Suppletoire Begroting van 2022.

Opdrachten

Op het instrument opdrachten worden de uitgaven met € 39,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een overlopende verplichting op het budget voor Zelftesten van € 37,6 miljoen. Deze middelen zijn reeds toegevoegd aan het jaar 2022 via de vierde Incidentele Suppletoire Begroting van 2022.

Licence