Base description which applies to whole site

2.4 Beleidsartikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 2,3 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Het budget wordt met € 13,8 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Subsidies

Het uitgavenbudget op subsidies is met € 10,2 miljoen verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door een overlopende verplichting op het budget van de Zelftesten van € 2,9 miljoen. Deze middelen zijn reeds toegevoegd aan het jaar 2022 via de vierde Incidentele Suppletoire Begroting van 2022. Daarnaast wordt deze verlaging veroorzaakt door een meevaller van € 5,8 miljoen op het budget van de subsidie Extra hulp voor de klas binnen het Nationaal Programma Onderwijs.

Licence