Base description which applies to whole site
+

2.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 93,0 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Er is per saldo € 75,6 miljoen meer aan verplichtingen gerealiseerd op de bekostiging. Deze overschrijding is ontstaan door een administratieve fout, gemaakt in de verplichtingenraming voor de budgetten voor de culturele basisinfrastructuur en museale instellingen met een wettelijke taak. Omdat ten laste van deze budgetten vierjaarlijks verplichtingen worden aangegaan, wordt de verplichtingenruimte eens in de vier jaar (meest recent in 2020 voor de periode 2021-2024) verhoogd en in de daarop volgende jaren (2021-2024) verlaagd. Per abuis is de verlaging van de raming voor 2021 gedeeltelijk dubbel uitgevoerd, met als gevolg dat de raming voor de culturele basisinfrastructuur en museale instellingen is overschreden.

Garanties

Het budget van de garantieverplichtingen is verhoogd met € 12,5 miljoen. Het Nationaal Restauratiefonds heeft voor een extra bedrag van € 13,5 miljoen aan leningen onder achterborg verstrekt, wat heeft geleid tot overschrijding van de raming van de garanties op begrotingsartikel 14 met € 12,5 miljoen.

Uitgaven

Het budget wordt met € 3,3 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,1 miljoen verlaagd.

Licence