Base description which applies to whole site

2.12 Beleidsartikel 15. Media

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 38,3 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

  • De verplichtingen van de landelijke publieke omroep worden verhoogd met € 19,7 miljoen. De verplichtingen van de COBO worden juist verlaagd met € 6,2 miljoen. Deze budgetten zijn vastgesteld in de Mediabegrotingsbrief 2021.

  • De verplichtingen op de AMr zijn verhoogd met € 21,0 miljoen. De hogere dotatie aan de AMr is voornamelijk het gevolg van hogere reclameopbrengsten van de STER dan geraamd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 21,0 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het uitgavenbudget op de Algemene Mediareserve (AMr) is verhoogd met € 21,0 miljoen. De hogere dotatie aan de AMr is voornamelijk het gevolg van hogere reclameopbrengsten van de STER dan geraamd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 21,0 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Ontvangsten

De reclameopbrengsten van de STER zijn uiteindelijk met € 22,0 miljoen verhoogd.

Licence