Base description which applies to whole site

3.2 Niet-beleidsartikel 95. Apparaat Kerndepartement

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgaven worden beide met € 12,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een meevaller van € 8,0 miljoen op de middelen die OCW van het ministerie van BZK heeft ontvangen voor de uitvoering van de maatregelen uit het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) Rapport.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,1 miljoen verhoogd.

Licence