Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Op de artikelen van het NGF wordt (nog) niets direct verplicht of betaald. Indien een project een onvoorwaardelijke toekenning heeft gekregen wordt het daarmee samenhangende budget overgeheveld naar het departement dat het project gaat uitvoeren. Het budget dat aan het einde van het boekjaar niet onvoorwaardelijk is toegekend wordt afgeboekt en in het volgende boekjaar door middel van de eindejaarsmarge van het NGF weer aan de begroting toegevoegd.

Verplichtingen

Er zijn geen (on)voorwaardelijke toekenningen gedaan op dit artikel.

Als gevolg van het regeerakkoord wordt het verplichtingbudget in 2022 verdeeld over artikel 1 en 2.

Uitgaven

Er zijn geen (on)voorwaardelijke toekenningen gedaan op dit artikel.

Als gevolg van het regeerakkoord wordt het kasbudget in 2022 en verder verdeeld over artikel 1 en 2.

Licence