Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.331.833

1.331.833

‒ 1.331.833

0

0

      

Uitgaven

331.833

331.833

‒ 331.833

0

0

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

331.833

331.833

‒ 331.833

0

0

Onverdeeld pijler 3

331.833

331.833

‒ 331.833

 

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.331.833

1.331.833

‒ 1.331.833

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

1.331.833

1.331.833

‒ 1.331.833

 

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget niet gewijzigd.

Licence