Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Toelichting

Uitgaven

De gerealiseerde uitgaven zijn € 12,0 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit wordt veroorzaakt door minder uitgaven bij:

  • Overige subsidies € 2,0 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat een aantal subsidies doorlopen vanwege de uitgestelde inwerkingtreding van de Wet Inburgering 2021. De afrekening van deze subsidies zal plaatsvinden in 2022.

  • Opdrachtenbudget Inburgering en Integratie € 5,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal aanbestedingstrajecten langer doorliepen en als gevolg daarvan de kasbetalingen in 2022 zullen plaatsvinden.

  • Bijdrage aan COA € 3,6 miljoen. Op basis van rapportages vanuit het COA is de SZW-bijdrage per saldo lager uitgevallen dan bij Najaarsnota voorzien.

Ontvangsten

De ontvangsten komen € 1,5 miljoen hoger uit dan geraamd bij Najaarsnota. Dit komt omdat op de leningen € 1,5 miljoen meer terugbetaald is dan geraamd.

Licence