Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Toelichting

Verplichtingen

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 6,1 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat er voor externe inhuur meerjarige overeenkomsten zijn afgesloten, waarvan het kasbeslag deels valt in 2022.

Uitgaven

De gerealiseerde uitgaven zijn € 7,0 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Enkele verklaringen voor de onderuitputting zijn:

  • het invullen van vacatures gaat minder snel dan gedacht

  • corona heeft effect op de reiskosten en inhuur van externe vergaderlocaties.

Licence