Base description which applies to whole site

Artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 7 Budgettaire gevolgen artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

0

4.500

5.700

5.700

5.700

5.700

Uitgaven

0

0

4.500

5.700

5.700

5.700

5.700

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de uitgaven

Dit betreft de uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de beoordelingsadviescommissie in de beoordeling en selectie van projecten en de uitgaven ten behoeve van de ondersteunende processen in het kader van het fondsbeheer van het Nationaal Groeifonds. De nadere onderverdeling van deze uitgaven naar personele en materiële uitgaven zal in de 1e supplettoire begroting 2021 worden verwerkt op basis van de dan bestaande inzichten.

Licence