Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Functionele uitgaven van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

31.136

0

31.136

1.052

32.188

1.052

1.052

1.052

1.052

          

Uitgaven

31.136

0

31.136

1.052

32.188

1.052

1.052

1.052

1.052

          

Institutionele Inrichting

31.136

0

31.136

1.052

32.188

1.052

1.052

1.052

1.052

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2022.

Licence