Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

0

0

0

4.780

4.780

4.752

4.909

4.712

4.578

          

Uitgaven

0

0

0

4.780

4.780

4.752

4.909

4.712

4.578

          

Nog te verdelen

         

Loonbijstelling

0

0

0

3.605

3.605

3.583

3.568

3.564

3.426

Prijsbijstelling

0

0

0

1.175

1.175

1.169

1.341

1.148

1.152

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nog te verdelen

Loonbijstelling

Betreft de tranche 2022 van de loonbijstelling die hierbij wordt overgemaakt naar de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Prijsbijstelling

Betreft de tranche 2022 van de prijsbijstelling die hierbij wordt overgemaakt naar de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Onvoorzien

Dit betreft de eindejaarsmarge die wordt overgemaakt naar de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad. De eindejaarsmarge wordt door de Raad van State, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en de Kiesraad ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Licence