Base description which applies to whole site
+

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld

Tabel 10 Artikel 10. Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

4.780

‒ 4.780

0

0

      

Uitgaven

0

4.780

‒ 4.780

0

0

      

Nog te verdelen

     

Loonbijstelling

0

3.605

‒ 3.605

0

0

Prijsbijstelling

0

1.175

‒ 1.175

0

0

Onvoorzien

     
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Nog te verdelen

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 naar de artikelen van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.

Licence