Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

1.205.578

0

1.205.578

51.256

1.256.834

90.778

132.574

160.054

178.670

                   

Uitgaven

1.205.578

0

1.205.578

51.256

1.256.834

90.778

132.574

160.054

178.670

Waarvan juridisch verplicht

71%

     

90%

       
                   

Schadevergoeding

93.265

0

93.265

12.293

105.558

15.104

45.091

55.055

65.053

Nationaal Fonds Ereschuld

77.790

0

77.790

11.078

88.868

15.000

45.000

55.000

65.000

Reservering schadevergoedingen chroom 6 Defensie

7.200

 

7.200

1.252

8.452

151

151

151

151

Schadevergoeding, overig

8.275

0

8.275

‒ 37

8.238

‒ 47

‒ 60

‒ 96

‒ 98

                   

Personele uitgaven

837.291

0

837.291

29.442

866.733

41.939

50.005

56.214

62.533

- Eigen personeel

662.899

0

662.899

11.026

673.925

21.460

33.239

39.199

44.674

- Externe inhuur

2.840

0

2.840

2.993

5.833

77

77

77

77

- Overige personele exploitatie

157.137

0

157.137

14.775

171.912

19.648

15.930

16.155

17.057

- Attachés

14.415

0

14.415

648

15.063

754

759

783

725

Materiële uitgaven

275.022

0

275.022

9.521

284.543

33.735

37.478

48.785

51.084

- Overige materiële exploitatie

267.738

0

267.738

9.521

277.259

33.735

37.478

48.785

51.084

- Attachés

7.284

0

7.284

0

7.284

0

0

0

0

                   

Apparaatsontvangsten

68.478

0

68.478

4.017

72.495

517

517

517

517

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Schadevergoeding

Een deel van de middelen voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) (€ 11,1 miljoen) is in 2021 niet tot uitbetaling gekomen en wordt aan het budget voor 2022 toegevoegd om de gestegen uitgaven voor het NFE, als gevolg van meer en jongere veteranen die een beroep op het fonds doen en de in 2021 gewijzigde rekenrente, te dekken.

Personele uitgavenEr is per saldo € 11,0 miljoen aan het budget voor eigen personeel toegevoegd. Dit komt met name door een onderrealisatie op dit budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 3,7 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege diverse kleinere posten (€ 3,3 miljoen), zoals budgetoverhevelingen vanuit andere Defensieonderdelen naar het DOSCO, de verlenging van de Tijdelijke Toelage Loongebouw (€ 1,5 miljoen), de Agenda voor Veiligheid (€ 1,3 miljoen) en de aanpassing van pensioen- en sociale lasten (€ 1,2 miljoen).

Aan het budget voor overige personele exploitatie is per saldo € 14,8 miljoen toegevoegd. Dit wordt met name veroorzaakt door een onderrealisatie op het betreffende budget in 2021, wat toegevoegd is aan het budget voor 2022 (€ 7,6 miljoen). Daarnaast is het budget verhoogd vanwege ontvangen loon- en prijsbijstelling (€ 4 miljoen), een herschikking voor het Cafetariamodel (€ 2,6 miljoen) en diverse kleinere posten.

Licence