Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

214.056

0

214.056

‒ 1.815

212.241

‒ 1.467

‒ 1.311

0

0

          

Uitgaven

216.942

0

216.942

‒ 179

216.763

0

0

0

0

          

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

29.574

0

29.574

‒ 179

29.395

0

0

0

0

Subsidies

28.517

0

28.517

‒ 179

28.338

0

0

0

0

Nationaal Comité

6.494

0

6.494

0

6.494

0

0

0

0

Nationale herinneringscentra

2.632

0

2.632

0

2.632

0

0

0

0

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

1.567

0

1.567

0

1.567

0

0

0

0

Zorg- en dienstverlening

6.380

0

6.380

0

6.380

0

0

0

0

Overige

11.444

0

11.444

‒ 179

11.265

0

0

0

0

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Overige

400

0

400

0

400

0

0

0

0

Opdrachten

431

0

431

0

431

0

0

0

0

Overige

431

0

431

0

431

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

226

0

226

0

226

0

0

0

0

Overige

226

0

226

0

226

0

0

0

0

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

187.368

0

187.368

0

187.368

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

177.423

0

177.423

0

177.423

0

0

0

0

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

177.423

0

177.423

0

177.423

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

9.945

0

9.945

0

9.945

0

0

0

0

SVB

8.725

0

8.725

0

8.725

0

0

0

0

PUR

1.220

0

1.220

0

1.220

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.901

0

2.901

0

2.901

0

0

0

0

Overige

2.901

0

2.901

0

2.901

0

0

0

0

Licence