Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Kiesraad

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9. Kiesraad (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

6.074

11.560

14.917

0

26.477

      

Uitgaven

6.074

11.560

4.634

‒ 1.900

14.294

      

Institutionele inrichting

     

Kiesraad

6.074

11.560

4.634

‒ 1.900

14.294

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Institutionele inrichting

Kiesraad

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Institutionele inrichting

Kiesraad

De Kiesraad heeft structureel budget ontvangen voor de aanschaf en het beheer en onderhoud van het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV). De aanbesteding voor dit systeem is afgerond en nu blijkt dat de aanloopkosten hoger zijn dan begroot en de kosten voor beheer en onderhoud lager zijn dan begroot. Met deze mutatie wordt het budget naar voren geschoven.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Institutionele inrichting

Kiesraad

In verband met de transitie naar verkiezingsautoriteit is de Kiesraad bezig met een organisatieontwikkeling en heeft zij het Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen (DHV) aangeschaft. Door de krapte op de arbeidsmarkt en vertraging bij de bouw van het DHV, lopen de kosten hiervoor door in 2023. Voor de financiering hiervan moet € 1,9 mln. doorgeschoven worden naar 2023. Conform artikel 4.4 lid 4 CW wordt hiermee recht gedaan staatsrechtelijke positie van de colleges.

Licence