Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 26 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

82.460

‒ 82.460

0

0

Uitgaven

0

82.460

‒ 82.460

0

0

      

Prijsbijstelling

0

53.800

‒ 53.800

  

Loonbijstelling

0

28.660

‒ 28.660

  

Onvoorzien

0

0

0

  
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Er zijn geen mutaties bij het artikel «Nog onverdeeld».

Licence