Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Research & development (R&D) en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Research & development (R&D) en innovatie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.141.966

2.428.059

‒ 2.428.059

0

0

      

Uitgaven

639.136

42.948

‒ 42.948

0

0

      

Subsidies (regelingen)

605.036

38.548

‒ 38.548

0

0

Onverdeeld pijler 2

605.036

38.548

‒ 38.548

  
      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

34100

4.400

‒ 4.400

0

0

NGF - project AiNed bijdrage EZK

4.400

4.400

‒ 4.400

  

NGF - project QuantumDeltaNL bijdrage EZK

22.800

    

NGF - project RegMed XB bijdrage EZK

6.900

    
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Tabel 6 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.141.966

2.428.059

‒ 2.428.059

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

   

waarvan overige verplichtingen

2.141.966

2.428.059

‒ 2.428.059

  

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget niet gewijzigd.

Licence