Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.663.266

105.000

‒ 105.000

0

0

      

Uitgaven

731.133

0

0

0

0

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

731.133

0

0

0

0

Onverdeeld pijler 3

731.133

0

0

  

NGF - project Rail Gent-Terneuzen bijdrage I&W

     
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.663.266

105.000

‒ 105.000

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

2.663.266

105.000

‒ 105.000

  

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget niet gewijzigd.

Licence