Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 6 Apparaat

Op dit artikel is circa € 5,4 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 5,0 mln. meer uitgegeven en circa € 4,9 mln. meer ontvangen.

Toelichting

De verplichtingen van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) worden jaarlijks aan artikel 6 toegevoegd. Sinds 2022 heeft RCN een nieuw financieel systeem, sindsdien is het mogelijk om meerjarig verplichtingen op een goede manier te administreren. Hierdoor is een overschrijding van het uitgaven- en verplichtingenbudget ontstaan.

In 2022 zijn de ontvangsten voor artikel 6 hoger uitgevallen (circa € 4,9 mln.) De meerontvangsten zijn veroorzaakt door extra ontvangsten uit basisdienstverlening en specifieke dienstverlening bij SSO CN. Daarnaast is bij SSO CN een positief wisselkoerseffect (circa € 4,4 mln.) gerealiseerd.

Licence