Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Bij 1e suppletoire begroting 2022 is dit artikel overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat waar het zal worden toegelicht in de slotwet.

Licence