Base description which applies to whole site
+

3.2 Niet-beleidsartikel 95. Apparaat Kerndepartement

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen worden met € 10,2 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een meevaller van € 11,3 miljoen op de materiële uitgaven.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 13,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een meevaller van € 11,3 miljoen op de materiële uitgaven.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,4 miljoen verhoogd.

Licence