Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Koninklijke Marine

Verplichtingen

De realisatie van de verplichtingen bij dit artikel is € 51,9 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Met de tweede suppletoire begroting 2022 is de raming van de verplichtingen verhoogd met € 61.9 miljoen. Deze verhoging bleek niet terecht en is niet gerealiseerd. Verder bleken de prijsverhogingen door de inflatie in de contracten voor de vliegcapaciteit van Kustwacht Nederland € 9,0 miljoen hoger uit te vallen dan eerder is geraamd. Het overige verschil betreft diverse kleinere afwijkingen.

Licence