Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 42,1 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is grotendeels het gevolg van de lagere uitgaven.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn € 33,9 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door een € 11,3 miljoen lagere realisatie van het eigen personeel als gevolg van ondervulling en de overbruggingstoelage loongebouw militairen en een lagere realisatie van de nieuwe regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer, beide uit de arbeidsvoorwaarden 2022. Verder zijn er lagere uitgaven voor gereedstelling van € 4,8 miljoen en personele en materiele exploitatie van € 6,7 miljoen. Het overige verschil betreft kleinere afwijkingen.

Licence