Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 12 Nog onverdeeld

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn € 6,2 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Dit is het gevolg van het te laat afboeken van de raming voor de verplichtingen. Op dit artikel kan geen realisatie plaatsvinden.

Licence