Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Artikel 98 Algemeen

Inleiding

Met ingang van de begroting van 2022 zijn de uitgaven van artikel 98 toebedeeld aan afzonderlijke beleidsartikelen. Hierdoor kunnen de uitgaven nauwkeuriger verantwoord worden en wordt dit artikel opgeheven.

De verantwoording van de uitgaven van 2021 zal plaatsvinden conform de begroting van 2021.

Tabel 112 Budgettaire gevolgen artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

16.578

30.064

0

0

0

0

0

        

Uitgaven

20.195

31.743

0

0

0

0

0

        

Subsidies (regelingen)

       

Overige subsidies algemeen

2.542

3.547

0

0

0

0

0

Opdrachten

       

Handhaving

229

3.436

0

0

0

0

0

Opdrachten overig

9.681

15.308

0

0

0

0

0

Bekostiging

       

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

7.234

7.417

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Ministerie van Financiën

389

1.700

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

       

Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland

120

335

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

171

95

0

0

0

0

0

        

Ontvangsten

       

Algemeen

171

95

0

0

0

0

0

Licence