Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.3 Artikel 99 Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 113 Budgettaire gevolgen artikel 99 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

46.124

101.522

91.834

72.242

69.636

74.698

        

Uitgaven

0

54.224

101.443

91.834

72.242

69.636

74.698

        

Nog te verdelen

       

waarvan apparaat

0

3.840

14.206

13.471

12.466

5.588

5.541

waarvan programma

0

50.384

87.237

78.363

59.776

64.048

69.157

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel staan diverse nog niet verdeelde reserveringen. De grondslag van dit artikel ligt in de Comptabiliteitswet, waarin de mogelijkheid bestaat een artikel voor onvoorziene uitgaven op te nemen. Op dit artikel staan middelen gereserveerd die op een later moment nog uitgedeeld moeten worden als de precieze invulling en voorwaarden bekend zijn. Dit betreft onder andere middelen voor de veranderopgave inburgering (VOI), het Breed offensief, de vereenvoudiging beslagvrije voet, een reservering voor kinderopvang op Caribisch Nederland en diverse reserveringen in het kader van het aanvullend sociaal pakket.

Licence