Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

80.664

0

80.664

5.346

86.010

4.577

4.577

4.278

4.260

          

Uitgaven

80.664

0

80.664

5.346

86.010

4.577

4.577

4.278

4.260

          

Institutionele inrichting

         

Advisering

7.918

0

7.918

452

8.370

452

452

452

452

Bestuursrechtspraak

43.818

0

43.818

2.500

46.318

2.459

2.459

2.138

2.120

Raad van State gemeenschappelijke diensten

28.928

0

28.928

2.394

31.322

1.666

1.666

1.688

1.688

          

Ontvangsten

1.950

0

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Dit betreft de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor de bedrijfsvoeringsprocessen.

Licence