Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Raad van State

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1. Raad van State (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

85.210

30

85.240

     
 

Uitgaven

85.210

30

85.240

     

1.0

Raad van State

85.210

30

85.240

 

Institutionele inrichting

85.210

30

85.240

 

Advisering

8.270

0

8.270

 

Bestuursrechtspraak

40.818

‒ 3.000

37.818

 

Raad van State gemeenschappelijke diensten

36.122

3.030

39.152

     
 

Ontvangsten

1.950

0

1.950

     

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Uitgaven

Institutionele inrichting

Dit betreft een overheveling van het budget van de afdeling Bestuursrechtspraak naar Raad van State gemeenschappelijke diensten voor de uitgaven voor informatievoorziening en ICT. Dit is onder andere het gevolg van de verscherpte eisen op het gebied van informatiebeveiliging binnen de Raad van State.

Licence