Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

39.286

0

39.286

3.147

42.433

2.998

2.803

2.805

3.258

          

Uitgaven

39.286

0

39.286

3.147

42.433

2.998

2.803

2.805

3.258

          

Institutionele inrichting

         

Recht- en doelmatigheidsbevordering

39.286

0

39.286

3.147

42.433

2.998

2.803

2.805

3.258

          

Ontvangsten

1.017

0

1.017

0

1.017

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

De ICT voorziening van de Algemene Rekenkamer dient versterkt te worden. Met name voor Cybersecurity, ter vermindering van de kwetsbaarheid en versterking van het netwerk. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar binnen eigen begroting.

Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.

Licence