Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

42.226

2.030

44.256

     
 

Uitgaven

42.226

30

42.256

     

2.0

Algemene Rekenkamer

42.226

30

42.256

 

Institutionele inrichting

42.226

30

42.256

 

Recht- en doelmatigheidsbevordering

42.226

30

42.256

     
 

Ontvangsten

1.017

0

1.017

     

Toelichting mutatie 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Het verplichtingenregime van de Algemene Rekenkamer is in 2021 aangepast. Meerjarige verplichtingen worden zoveel mogelijk integraal opgenomen. Dit leidt voor de verplichtingen tot een mutatie van € 2 mln. ten opzichte van de begroting 2023. Het heeft geen effect op de kasuitgaven.

Licence