Base description which applies to whole site

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Internationale financiële betrekkingen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

3.408.454

265

3.408.719

    

Uitgaven

470.294

0

470.294

    

Garanties

75.145

0

75.145

EIB pan-Europees garantiefonds

75.145

0

75.145

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

393.046

0

393.046

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

53.020

0

53.020

Rentecompensatie ESM

0

0

0

Wereldbank

315.026

0

315.026

EBRD

25.000

0

25.000

Kapitaalinleg ESM

0

0

0

Bijdrage EU voor rente Oekraïne

0

0

0

    

Leningen

0

0

0

Teruggave winsten

0

0

0

Lening aan Oekraïne

0

0

0

    

Opdrachten

2.103

0

2.103

Technische assistentie

2.003

0

2.003

Overige opdrachten

100

0

100

    

Ontvangsten

95.284

322.385

417.669

    

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

5.144

0

5.144

Ontvangsten IFI's

1.954

0

1.954

Ontvangsten ESM Kapitaal

3.190

0

3.190

    

Leningen

90.140

322.385

412.525

Aflossing lening Griekenland

0

319.838

319.838

Renteontvangsten lening Griekenland

90.140

2.547

92.687

Aflossing lening Oekraïne

0

0

0

Renteontvangsten lening Oekraïne

0

0

0

Tabel 15 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

    

Verplichtingen

3.408.454

265

3.408.719

waarvan garantieverplichtingen

3.085.454

0

3.085.454

Garantie aan DNB inzake IMF

1.472.384

0

1.472.384

EFSM

‒ 90.265

0

‒ 90.265

AIIB

96

0

96

Wereldbank

669

0

669

ESM

‒ 24.710

0

‒ 24.710

SURE

‒ 19.295

0

‒ 19.295

NGEU

469.185

0

469.185

MFB

215.390

0

215.390

MFB Headroomgarantie

1.062.000

0

1.062.000

    

waarvan overige verplichtingen

323.000

265

323.265

Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen

55.964

0

55.964

Wereldbank

‒ 810

0

‒ 810

EBRD

100.000

0

100.000

Kapitaalinleg ESM

0

0

0

Bijdrage EU voor rente Oekraïne

165.743

0

165.743

Technische assistentie kiesgroeplanden

2.003

0

2.003

Overige betalingsverplichtingen

100

265

365

Toelichting

Ontvangsten

Leningen

Griekenland is de formele procedure gestart om een deel van de uitstaande leningen vervroegd af te lossen (€ 319,8 mln.). De verwachting is dat deze vervroegde aflossing op 15 december zal plaatsvinden.

Verder zijn er ook hogere renteontvangsten gerealiseerd op de uitstaande lening aan Griekenland (€ 2,5 mln.).

Licence