Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 6: Nog onverdeeld

Tabel 12 Niet-beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

     
     
  

2023

2023

2023

     
 

Verplichtingen

7 427

‒ 7 427

0

     
 

Uitgaven

   
     
 

Uitgaven totaal

7 427

‒ 7 427

0

     

6.1

Nog onverdeeld (HGIS)

7 427

‒ 7 427

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgavenAls gevolg van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product is het HGIS non-ODA budget afgelopen najaar gestegen met EUR 6,6 miljoen. Dit is verwerkt in de suppletoire begroting Prinsjesdag. Aan het einde van dit jaar valt het bedrag op artikel 6 vrij binnen de HGIS en wordt het via de eindejaarsmarge van de HGIS opgevraagd in de volgende jaren.

Licence