Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 24 Algemeen (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

46.090

1.060

47.150

     
 

Uitgaven

116.340

‒ 48.940

67.400

     

12.0

Algemeen

116.340

‒ 48.940

67.400

 

Subsidies (regelingen)

1.112

0

1.112

 

Diverse subsidies

1.053

0

1.053

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

59

0

59

 

Opdrachten

605

100

705

 

(Inter)nationale samenwerking

225

0

225

 

Diverse opdrachten

380

100

480

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

58

0

58

 

Diverse bijdragen

11

0

11

 

POK - BZK transparant

47

0

47

 

Bijdrage aan medeoverheden

70.067

‒ 49.950

20.117

 

Kwijtschelden publieke schulden

70.000

‒ 50.000

20.000

 

Verzameluitkeringen

67

50

117

 

Bijdrage aan agentschappen

12.608

400

13.008

 

Eigenaarsbijdrage

11.550

0

11.550

 

POK - BZK transparant

1.053

400

1.453

 

Diverse bijdragen

5

0

5

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

31.890

510

32.400

 

Financiën (IXB)

31.890

510

32.400

     
 

Ontvangsten

17.968

0

17.968

     

Toelichting

Bijdrage aan medeoverheden

Kwijtschelden publieke schulden

De compensatie van de uitgaven en de derving van inkomsten bij medeoverheden vindt plaats op basis van nacalculatie (werkelijke kosten). Omdat op dit moment volgens de voorwaarden nog niet kan worden overgegaan tot betaling, komt het restant van het budget (€ 50 mln.) dit jaar niet meer tot uitputting en wordt dit budget generaal teruggeboekt. In het voorjaar wordt gekeken naar de meerjarige raming en welke middelen nodig zijn voor de doelstelling.

Licence