Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 12. Algemeen

Op artikel 12 zijn in 2023 de uitgaven € 5,9 mln. lager uitgevallen dan begroot.

Toelichting

De realisatie op de uitgaven de kwijtschelding publieke schulden is € 5,9 mln. lager uitgevallen dan geraamd. De verwachting was dat na de tweede suppletoire begroting nieuwe aanvragen binnen zouden komen en gerealiseerd zouden worden. De aanvragen zijn wel binnengekomen maar konden niet meer uitbetaald worden in 2023.

Licence