Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.362.157

‒ 818

1.361.339

     
 

Uitgaven

1.330.816

‒ 13.994

1.316.822

     

1.0

Arbeidsmarkt

1.330.816

‒ 13.994

1.316.822

 

Inkomensoverdrachten

690.077

‒ 2.880

687.197

 

Lage-inkomensvoordeel

530.554

895

531.449

 

Minimumjeugdloonvoordeel

14.848

‒ 154

14.694

 

Loonkostenvoordelen

144.675

‒ 3.621

141.054

 

Subsidies (regelingen)

593.393

‒ 5.687

587.706

 

Overige subsidies algemeen

3.246

1.277

4.523

 

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

3.316

‒ 1.975

1.341

 

Stimuleringregeling LLO in MKB

61.832

‒ 2.113

59.719

 

Stimulans Arbeidsmarktpositie

112.152

‒ 2.669

109.483

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

316.315

0

316.315

 

Nederland leert door

36.923

‒ 194

36.729

 

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

59.609

‒ 13

59.596

 

Opdrachten

40.753

‒ 5.356

35.397

 

Opdrachten

40.753

‒ 5.356

35.397

 

Bekostiging

100

0

100

 

Bekostiging

100

0

100

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

75

‒ 71

4

 

Ministerie van VWS

56

‒ 56

0

 

Ministerie van EZK

19

‒ 15

4

 

Bijdrage aan agentschappen

5.452

0

5.452

 

Agentschap RIVM

5.265

0

5.265

 

Agentschap CJIB

187

0

187

 

Bijdrage aan medeoverheden

966

0

966

 

SPUK BMIP

966

0

966

     
 

Ontvangsten

972.020

‒ 1.250

970.770

     
Tabel 9 Ontvangsten artikel 1 Arbeidsmarkt, begrotingsgefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Ontvangsten

972.020

‒ 1.250

970.770

     

1.0

Arbeidsmarkt

972.020

‒ 1.250

970.770

 

Ontvangsten

972.020

‒ 1.250

970.770

 

Algemeen

11.387

0

11.387

 

Boeten

18.000

‒ 1.250

16.750

 

Terug ontvangsten NOW

942.633

0

942.633

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 0,8 miljoen bij de verplichtingen en ‒ € 14,0 miljoen bij de uitgaven.

Bij de ontvangsten is de mutatie - € 1,3 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Arbeidsmarkt, premiegefinancierd (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

424.792

32.110

456.902

     
 

Uitgaven

424.792

32.110

456.902

     

1.0

Arbeidsmarkt

424.792

32.110

456.902

 

Inkomensoverdrachten

424.792

32.110

456.902

 

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

416.666

32.110

448.776

 

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

8.126

0

8.126

     
 

Ontvangsten

0

0

0

     

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 32,1 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven.

Mutaties 2e suppletoire begroting 2023

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van Tabel 2.

Inkomensoverdrachten

Op basis van realisatiecijfers van het UWV zijn de uitgaven aan de compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte opwaarts bijgesteld met € 32,1 miljoen. De voornaamste oorzaak hiervan is een toename van het aantal compensaties in 2023 (circa 27.000) ten opzichte van waar in de begroting (circa 25.000) vanuit werd gegaan.

Licence