Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

213.102

4.391

217.493

     
 

Uitgaven

218.069

3.491

221.560

     

7.10

De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII

27.493

‒ 620

26.873

 

Subsidies (regelingen)

26.406

‒ 620

25.786

 

Nationaal Comité

8.301

0

8.301

 

Nationale herinneringscentra

3.025

0

3.025

 

Herinnering Indisch Molukse Doelgroep

1.130

0

1.130

 

Zorg- en dienstverlening

6.923

0

6.923

 

Overige

7.027

‒ 620

6.407

 

Bekostiging

400

0

400

 

Overige

400

0

400

 

Opdrachten

461

0

461

 

Overige

461

0

461

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

226

0

226

 

Overige

226

0

226

7.20

Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII

190.576

4.111

194.687

 

Inkomensoverdrachten

180.514

4.111

184.625

 

Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen

180.514

4.111

184.625

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

10.062

0

10.062

 

Sociale Verzekeringsbank

9.312

0

9.312

 

Pensioen- en Uitkeringsraad

750

0

750

     
 

Ontvangsten

3.339

0

3.339

     
Toelichting
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

De oorlogspensioenen op grond van de V&O wetten en regelingen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Als gevolg van de verhoging van het minimumloon worden de ramingen van de uitgaven onder deze regelingen met € 4,1 miljoen verhoogd.

Licence