Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Op dit artikel is in 2023 circa € 3,1 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 2,4 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderschrijding op de uitgaven- en verplichtingenbudget wordt voor een groot deel verklaard door de latere start van de nieuwe organisatie. Door de huidige arbeidsmarkt lukt het niet om alle functies in de nieuwe organisatie direct bezet te krijgen. Verder is er een openstaande vacature substituut ombudsman, verliep de outsourcing ICT voorspoediger dan vooraf ingeschat en kon een grote ICT bestelling niet meer in 2023 geleverd worden.

Licence