Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. de Nationale ombudsman

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2023 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Verplichtingen

25.625

0

25.625

1.520

27.145

1.828

1.369

1.369

1.383

          

Uitgaven

25.625

0

25.625

1.520

27.145

1.828

1.369

1.369

1.383

          

Institutionele inrichting

         

Taakuitoefening Nationale ombudsman

23.102

0

23.102

1.520

24.622

1.828

1.369

1.369

1.383

Materiële uitgaven

         

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

0

2.523

0

2.523

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.539

0

2.539

200

2.739

257

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Taakuitoefening Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is in 2024 gastheer van de dertiende International Ombudsman Institution (IOI) wereldconferentie. Dat wordt voor een groot deel gefinancierd uit inkomsten die daaruit voortvloeien in 2023 en 2024.

Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.

Licence