Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

27.568

786

28.354

     
 

Uitgaven

27.568

786

28.354

     

3.0

De Nationale ombudsman

27.568

786

28.354

 

Institutionele inrichting

25.045

30

25.075

 

Taakuitoefening Nationale Ombudsman

25.045

30

25.075

 

Materiële uitgaven

2.523

756

3.279

 

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

756

3.279

     
 

Ontvangsten

3.102

756

3.858

     

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Uitgaven en ontvangsten

Materiële uitgaven en ontvangsten

De desaldering betreft de jaarlijkse indexatie op de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden. De middelen worden tevens ingezet voor de taakuitoefening medeoverheden van de Nationale ombudsman.

Licence