Base description which applies to whole site

Artikel 6 IT

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn per saldo € 61,5 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

De onderrealisatie wordt voor het grootste gedeelte verklaard door het project Datacenter. Dit komt vanwege vertraging bij het project Grensverleggende IT (GrIT) waardoor minder contracten dan verwacht zijn afgesloten voor de instandhouding van de nieuwe IT.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn per saldo € 14,5 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd.

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij het project GriT uitgaven zijn doorgeschoven naar 2024 vanwege vertraging binnen het programma. Daarnaast heeft het project Vervanging PeopleSoft (€ 3,6 miljoen) minder gerealiseerd doordat facturen doorschuiven naar 2024 in verband met vertraging binnen het programma.

Licence