Base description which applies to whole site

2.5 Beleidsartikel 8. Internationaal beleid

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 2,8 miljoen verhoogd. Dit komt voornamelijk door een verplichting op het instrument opdrachten die voor twee jaar is aangegaan, waardoor de verplichtingenruimte in 2023 niet voldoende bleek.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 0,7 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

De ontvangsten worden met € 0,1 miljoen verlaagd.

Licence