Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 22 Budgettaire tabel artikel 97 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Mutaties 2027

Verplichtingen

41.543

0

41.543

‒ 683

40.860

‒ 672

‒ 669

‒ 673

‒ 853

          

Uitgaven

50.988

0

50.988

2.854

53.842

‒ 679

‒ 669

‒ 673

‒ 853

          

1 Algemeen departement

50.988

0

50.988

‒ 1.582

49.406

‒ 679

‒ 669

‒ 673

‒ 853

Opdrachten

38.289

0

38.289

‒ 1.195

37.094

‒ 659

‒ 649

‒ 653

‒ 829

van A naar Beter

1.903

0

1.903

‒ 178

1.725

‒ 178

‒ 178

‒ 178

‒ 178

Ext. juridische adv.

1.731

0

1.731

125

1.856

116

115

115

‒ 36

Onderzoeken PBL

2.811

0

2.811

0

2.811

0

0

0

0

Onderzoeken ANVS

3.839

0

3.839

‒ 67

3.772

‒ 7

0

0

0

DCC

8.570

0

8.570

400

8.970

0

0

0

0

Regeringsvliegtuig

13.973

0

13.973

‒ 202

13.771

‒ 185

‒ 181

‒ 183

‒ 197

Overige opdrachten

5.462

0

5.462

‒ 1.273

4.189

‒ 405

‒ 405

‒ 407

‒ 418

Subsidies

377

0

377

‒ 377

0

‒ 7

‒ 7

‒ 7

‒ 10

Bijdragen aan agentschappen

12.322

0

12.322

‒ 10

12.312

‒ 13

‒ 13

‒ 13

‒ 14

Waarvan Bijdragen aan agentschap RWS

3.174

0

3.174

‒ 10

3.164

‒ 13

‒ 13

‒ 13

 

Waarvan Bijdragen aan agentschap KNMI

227

0

227

0

227

0

0

0

‒ 14

Dienstverlening RIVM

8.921

0

8.921

0

8.921

0

0

0

0

         

0

3 COVID-19 Testen reizen

0

0

0

4.436

4.436

0

0

0

0

Opdrachten COVID-19

0

0

0

4.436

4.436

0

0

0

0

          

Ontvangsten

1.101

0

1.101

400

1.501

0

0

0

0

          

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Uitgaven

1 Algemeen Departement

2023/2027:

  • Het budget is verlaagd door het inpassen van de rijksbrede taakstelling. Dit is verdeeld over het opdrachten-, subsidie- en bijdragen aan agentschappenbudget (cumulatief € 2,2 miljoen in 2023 t/m 2027).

3 Covid19 Testen reizen

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het COVID-19 testen reizen in 2023 met € 4,4 miljoen verhoogd. Dit komt door de toegenomen uitgaven 2023 betreffen de generaal ontvangen middelen voor de COVID-directie om aan overlopende opdrachten te kunnen voldoen.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence