Base description which applies to whole site

Artikel 41 Nog onverdeeld

Toelichting

Op artikel 41 Nog onverdeeld worden geen uitgaven gedaan. Bij de 2e suppletoire begroting 2023 is de loon- en prijsbijstelling toebedeeld aan de relevante artikelen.

Licence