Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.

Tabel 37 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

1.252.398

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

6.09 Ten laste van begroting IenW

1.252.398

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

6.09.01 Ten laste van begroting IenW

1.252.398

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2036 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2036 toegelicht.

Tabel 38 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
  

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

6.09

Ten laste van begroting IenW

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

           
  

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2022-2036

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

19.800.092

6.09

Ten laste van begroting IenW

 

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

19.800.092

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence