Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.

Tabel 38 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

Ontvangsten

1.114.300

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

6.09 Ten laste van begroting IenW

1.114.300

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

6.09.01 Ten laste van begroting IenW

1.114.300

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

Tabel 39 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
  

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

6.09

Ten laste van begroting IenW

 

1.537.980

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

           
  

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2023-2037

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontvangsten

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

23.964.253

6.09

Ten laste van begroting IenW

 

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

23.964.253

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence